Kluby SP5WWL i SP5YAM planują wysłanie balonów stratosferycznych ze Zjazdu Technicznego Krótkofalowców SP Burzenin 2019.

7 września 2019 r. godz. 10.30 czasu lokalnego (8.30 UTC) (sobota) Balon 1200 g - hel
* RTTY 437.600MHz 100/540 7N1
* SSTV- 144.500MHz (FM) (planujemy wysłać zdjęcia w formie fotoreportażu z tego co się wydarzyło)
* CW - 7.023MHz
może coś jeszcze.
zgłoszone do PAŻP, bedzie na http://habitat.habhub.org, ładunek do odzysku.

8 września 2019 r. godz. 10.30 czasu lokalnego (8.30 UTC) (niedziela) Balon 300 g - hel
* RTTY 437.600MHz 100/540 7N1
* APRS - 432.500MHz
* SSTV- 144.500MHz (FM) (planujemy wysłać zdjęcia w formie fotoreportażu z tego co się wydarzyło)
zgłoszone do PAŻP, bedzie na http://habitat.habhub.org, ładunek do odzysku.

Okolicznościowe certyfikaty będą do wygenerowania za nasłuchy na stronie http://www.wstratosfere.pl/

Grzegorz SP5MSG