Zawody 100 lat Bitwy Warszawskiej odbyły się w dniu 15 sierpnia 2020 r.
Organizatorem zawodów było Stowarzyszenie Krótkofalowców Ziemi Wołomińskiej przy współpracy

Warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców w Warszawie.


Celem zawodów było upamiętnienie 100-lecia Bitwy Warszawskiej.


Do Komisji Zawodów wpłynęło 142 logi uczestników zawodów. W tym 7 logów do kontroli.


Wyniki opracowane zostały przy pomocy oprogramowania przygotowanego przez Marka Niedzielskiego SP7DQR.


Wyniki dostępne są na stronie Stowarzyszenia Krótkofalowców Ziemi Wołomińskiej
https://sp5wwl.pl/, na stronie WOT 25 http://ot25.pzk.org.pl/ oraz na stronie PZK.


Po obliczeniu wyników Komisja Zawodów stwierdziła, że zwycięzcami w poszczególnych
kategoriach zawodów są:


A – Stacje indywidualne CW – Władysław Wdowczyk SP1AEN, nagroda Burmistrza Radzymina


B – Stacje klubowe na CW – Klub Łączności SP2KAC, nagroda Starosty Wołomińskiego


C – Stacje indywidualne SSB – Andrzej Urban 3Z3AHK, nagroda Burmistrza Zielonki


D – Stacje klubowe SSB – Klub Łączności SP4KHM, nagroda Burmistrza Wołomina


E – Stacje SP5 – CW – Zygmunt Szumski SP4ELA, nagroda Stowarzyszenia  Krótkofalowców Ziemi Wołomińskiej


F – Stacje SP5 – SSB – Wiesław Paszta SQ5ABG, nagroda Stowarzyszenia Krótkofalowców Ziemi Wołomińskiej


G – Stacje nasłuchowe – Kazimierz Raczyński SP1-22055, nagroda Stowarzyszenia Krótkofalowców Ziemi Wołomińskiej


Pełne wyniki zawodów dostępne są w   >>>>  załączniku(pdf)   ,   wersja html

 

Zwycięzcy w każdej z siedmiu kategorii otrzymują nagrody (szklane trofea z grawerowanym opisem) oraz dyplomy okolicznościowe.


Dyplomy okolicznościowe otrzymują zdobywcy trzech pierwszych miejsc w każdej z kategorii.


Ze względu na pandemię koronawirusa nie odbędzie się uroczystość ,  spotkanie w Urzędzie Miejskim w Wołominie.


Nagrody i dyplomy zostaną dostarczone zwycięzcom drogą pocztową.


Komisja Zawodów wyraża podziękowanie Markowi Niedzielskiemu SP7DQR za nieocenioną pomoc w rozliczeniu zawodów.

 


Komisja Zwodów


-  Robert Radomski SP5SJR


- Tomasz Mierzejewski SP5TM