Kolejny balon SP5WWL z sondami z Marek
Informujemy, że 10 czerwca br. o godz. 16.00 z boiska Katolickiej Szkoły Podstawowej Księży Michalitów w Markach (al. Piłsudskiego 248/252) wystartuje kolejny juz balon z sondami radiowymi.
DSCN0717Członkowie SP5WWL w dniu 5 maja br. uczestniczyli w II Próbach Subregionalnych.
Była to wyprawa szkoleniowa. Uczestniczyli w niej też Bartek i Janek - młodzi sympatycy krotkofalarstwa z Katolickiej Szkoły Podstawowej Księży Michalitów w Markach.
Pracowaliśmy w zawodach tylko w sobote.
Jako wyposażenia używaliśmy transceivera IC910 oraz 9 elementowej anteny Yagi.
Wydaje się, że uczestniczący w wyprawie połkneli bakcyla contestingu UKF.
 
Tomek SP5CCC

Zarząd Stowarzyszenia Krótkofalowców Ziemi Wołomińskiej działając zgodnie z § 26 pkt 3 Stowarzyszenia
zwołuje Walne Zebranie Członków na dzień 16 czerwca 2018 r., godzina 11:00.
WZC SKZW odbędzie się w Wołominie, ul. Wileńska 51, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad WZC.
2. Uczczenie pamięci zmarłych kolegów.
3. Wybór protokolanta.
4. Wybór Komisji Mandatowej.
5. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
6. Wybór przewodniczącego obrad.
7. Zatwierdzenie regulaminu i porządku obrad.
8. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
9. Wybór Komisji Wyborczej.
10. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
11. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia.
12. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
13. Przyjęcie sprawozdania finansowego.
14. Dyskusja nad sprawozdaniami.
15. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
16. Wybór Zarządu SKZW.
17. Wybór Komisji Rewizyjnej SKZW.
18. Dyskusja.
19. Odczytanie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
20. Zakończenie Zjazdu.

Wołomin, 30.04.2018


Prezes Zarządu

Tomasz Ciepielowski SP5CCC

 
Radosnych i pogodnych Świat Wielkanocnych
członkom Stowarzyszenia Krotkofalowcow Ziemi Wołominskiej
oraz
wszystkim sympatykom krótkofalarstwa życzy
Zarzad Stowarzyszenia

W oczekiwaniu na zdjęcia i nagrania od innych uczestników - zamieszczamy to co mamy :)

Jeśli masz zdjęcia do opublikowania filmy prosimy o wysłanie na e-mail : klub(at)sp5wwl.pl

Film